گزارش جدید آژانس در مورد برنامه هسته‌‌ای ایران

گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای حکومت ایران حاکی از آن است که زمان فرار اتمی حکومت ایران به ساعت سفر رسیده و این کشور در حال آمادگی لازم برای یک انفجار در کمتر از یک ماه و توانایی ساخت ۴ بمب در کمتر از ۳ ماه بعد می‌باشد در صورتی که حکومتی ایران قصد ساخت آن را داشته باشد.

ذخائر اورانیوم ۶۰ درصدی ایران به ۴۳ کیلوگرم رسیده است

بر اساس آخرین گزارش رافائل گروسی رئیس کل آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی حکومت ایران تا ۱۵ می سال ۲۰۲۲ ذخائر اورانیوم با غلظت ۶۰ درصد خود را به ۴۳ کیلوگرم افزایش داده است که این میزان بعد از تبدیل گاز هگزا فلوراید به جرم ۶۳ کیلو گرم و در صورت افزایش غلظت آن به ۹۰ درصد برای تبدیل به فلز و جهت استفاده به عنوان خرج انفجاری در یک بمب هسته‌ای کافی می‌باشد. [آژانس بین المللی انرژی اتمی عدم همکاری ایران را در قطعنامه اخیر خود نشان داد]

در حال حاضر ظرفیت غنی سازی اورانیوم ۶۰ درصدی حکومت ایران ماهانه ۴.۳ کیلوگرم می‌باشد.

سرعت عمل حکومت ایران با استفاده از روش‌های جدید

در روش جدید غنی سازی ۶۰ درصدی، غنی سازی  مستقیما در یک مرحله تا رسیدن به غلظت بالا انجام می‌شود و در نتیجه تولید اورانیوم با غلظت نظامی یعنی اورانیوم ۹۰ درصد سرعت عمل بیشتری داشته و زمان کوتاه‌تری نیاز دارد.

بنا بر گزارش رافائل گروسی ۹۰ درصد اورانیوم ۶۰ درصد غنی سازی شده حکومت ایران به مرکز هسته‌ای اصفهان که در آن تجهیزات تبدیل گاز اورانیوم به فلز اورانیوم قرار دارد انتقال یافته است.

استفاده از اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی

حکومت ایران همچنین با استفاده از اورانیوم ۲۰ درصدی خود و افزایش غلظت آن به ۹۰ درصد به کمک سانتریفیوژهای پیشرفته می‌تواند در طی مدت زمان یک ماه اورانیوم کافی با غلظت بالا برای ساختن ۲ بمب و یا انجام ۲ انفجار اتمی آزمایشی را داشته باشد.

بنا بر گزارش آژانس حکومت ایران تا ۱۵ می سال ۲۰۲۲ دست کم ۲۳۸ کیلوگرم اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد و به صورت گاز و ۳۶ کیلوگرم در سایر شکل‌های شیمیایی داشته است.

در مرکز فردو هر ماه ۲۰ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصد تولید می‌شود

حکومت ایران می‌تواند همچنین با استفاده از دستگاه‌های مستقر در مرکز فردو در هر ماه ۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد آماده سازد.

با احتساب این موارد و حجم کنونی اورانیوم ۲۰ درصدی غنی شده از زمان شروع فرار اتمی و با استفاده از باقیمانده اورانیوم با غنای ۲۰ درصد خود و میزانی از اورانیوم حدود ۴.۵ درصدی حکومت ایران این توان را دارد که سومین بمب اتمی خود را تا فاصله ۱.۵ ماه بعد درست کند.

همچنین در کمتر از ۳ ماه بعدی از شروع فرار اتمی و با استفاده از اورانیوم ۴.۵ درصد و افزایش غلظت آن حکومت ایران قادر خواهد بود که چهارمین بمب هسته‌‌ای خود را بسازد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)