ابراهیم رئیسی اخیرا گفته برخی در فضای مجازی به دنبال تطهیر رژیم پهلوی هستند و بعد اعلام کرده که جمهوری اسلامی در چند دهه اخیر موفقیت های بسیاری داشته است.
لازم است به رئیسی بگوییم که شخص تو دست اندرکار کشتاری بوده ای که فقط در دو ماه انقدر اعدام کرده ای که ارقامش بیشتر است از کشته ها و اعدام های سیاسی دوره پهلوی! رئیسی در سال ۶۷ جزو افرادی بوده که هزاران زندانی سیاسی بیگناه را اعدام کردند. زندانیانی که بر اساس همین احکام و قوانین ظالمانه خودشان مثلا چند سال حکم زندان داشتند ولی رئیسی و دیگران با چراغ سبز بالادستی هایشان دست به قتل اعدام این زندانی ها زدند. این حرف های رئیسی طنز تاریخی است یا موضوعی گریه دار؟ وحشتناک است که یک دست اندارکار آنهمه جنایت، قیافه مظلوم به خود میگیرد و درباره ستم های دیگران حرف میزند. دوره پهلوی هم مملو است از ستم و ظلم اما رئیسی و سایر حکومتی ها، بسیار بیشتر از دوره پهلوی جنایت کردند. هیچ کدام از این دو سیستم را نمیشود با آب یک اقیانوس هم تطهیر کرد. باید به رئیسی گفت که : دیگ به دیگ میگوید رویت سیاه است!

از طرفی خنده داری ادعاهای طرفداران پهلوی مثل این است که بازماندگان دوره قاجار هم بیایند و بگویند چون یک دوره ای اجداد ما حکومت (و در واقع ظلم) میکردند حالا ما میخواهیم حکومت کنیم. چه قاجار و چه پهلوی و چه جمهوری اسلامی چیزی نبودند جز ستمکاری و فقرگستری و سرکوب. هر کدام از دیگری رو سیاه تر. تاریخ به عقب برنخواهد گشت و ما برای امروز و فردایمان فکرها و اقدامات جدید و به نفع اکثریت جامعه خواهیم کرد.

این تنها مردم و مبارزان هستند که میدانند در هر دو حکومت قبلی و فعلی چه بر سر ما رفته است. سران این دو حکومت اگر برای هم خط و نشان میکشند از پررویی شان و در راستای رقابت برای قدرت است. نه رئیسی و همکاران و روسایش و نه پهلوی و دار و دسته اش! نه به هر دو شما! این ماجرای کشمکش بین هواداران حکومت فعلی و قبلی دقیقا مثل جنگ زرگری عده ای است که یک دسته طرفدار آمریکا هستند و دسته دیگر طرفدار روسیه! هر کدام هم ادعا میکند طرف مقابل ضد منافع اکثریت مردم است. در حالی که هر دو دسته با منافع ما ضدیت دارند. ما راه و روش سوم و راه سوم را داریم: اتحاد طبقاتی و اتکا به نیروی طبقاتی خود.

پیام دریافتی از مخاطبان کانال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)