جل‌الخالق!! ولی فقیه توی کانتینر می‌خوابد! – ویدئوی دیدنی

تخریب متروپل آبادان با پتک! – ویدئوی دیدنی تاسف‌آور

بردن گاو به اداره برق گرگان برای حل مشکل برق! – ویدئوی دیدنی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)