دنیای خداحافظی؛ فیلم دیدنی از ۱۲۰سال پیش، آن‌زمان هیچکدام از ما نبودیم و الآن هیچیک از آنها!

عکس دیدنی از فردین در کنار تختی و عباس زندی در سالگرد فقدانش – مشاهده لینک

دنیای خداحافظی . . . در این فیلم تاثیرگذار قدیمی که مربوط به ۱۲۰ سال پیش است همه از کودکان خردسال و پر انرژی که مشغول شیطنت در خیابان و دست تکان دادن و یا قیافه گرفتن در جلوی دوربین هستند تا افراد جوان و بزرگسال و حتی سالمندان همه و همه با بیننده حرف می زنند.

نگاههایی بسیار نافذ و پرمعنی در بعد مکانی و زمانی بسیار طولانی که بیننده را به فکر فرو می برد و یک رابطه عمیق و زنده با بیننده برقرار می‌کند. بیننده احساس می کند که پرده زمان کنار رفته و مشغول شنیدن و یاد گرفتن از آنان است.

گذر زمان همواره بالاترین درسها و آموزشها را برای انسان دارد و در این قطعه ویدئویی بیننده احساس می کند درسهای زیادی وجود دارد و انگار هر کدام از شخصیتهایی که در فیلم نشان داده می شوند تلاش دارند با او رابطه برقرار کرده و چیزی به وی بیاموزند.

رهگذران به دوربین نگاه می کنند، در بین آنان کودکانی هستند که مستمرا لبخند می زنند و هر لحظه با نگاههایشان با بیننده رابطه برقرار می کنند.

آن زمان هیچکدام از ما نبودیم و امروز اگرچه هیچکدام از آنان نیستند ام چیزی که به هر بیننده این ویدئو دست می دهد وجود یک رابطه عمیق و مستقیم انسانی است. در این ۱۲۰ سال بارها نسلها جای خود را به نسلهای جدیدتر دادند، کودکان و جوانان پیر شدند اما گویی همه زنده هستند و در مسیری که می رویم همراهیمان می کنند . . .

راستی از کجا آمده‌ایم، چه می کنیم و به کجا می رویم؟ دنیای خداحافظی حاوی تصاویری که در ذهن باقی می‌مانند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)