پیش به سوی تجمع سراسری آموزگاران ایران

ما می آیم
باشکوه می آیم
همه می آیم

پنجشنبه ۲۶ خرداد
ساعت ۱۰ صبح
تهران مقابل مجلس
مراکز استانها مقابل ادارات کل
شهرستانها مقابل ادارات آ.پ. شهرستانها

همه می آیم

#معلمان_ایران_متحد_شوید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)