عقب راندن نیروی انتظامی با شعار مرگ بر رئیسی در تبریز در راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)