افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

بر اساس مصوبه اخیر هیئت دولت ابراهیم رئیسی میزان بازنشستگان تامین اجتماعی به میزان ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران دولت رئیسی مقرر شده است که در خصوص حداقل حقوق بازنشستگان، از کار افتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تامین اجتماعی، با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای عالی کار، میزان دریافتی آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش ۵۷.۴ درصدی همراه خواهد بود در صورتی که از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر نباشد.

مستمری از کار افتادگان جزئی

همچنین در خصوص مستمری از کار افتادگان جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده است به همان نسبت به مبتنی بر مصوبه، افزایش خواهد یافت.

همچنین با توجه به حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مصوبه مجلس حکومت ایران در خصوص صندوق‌های مختلف بازنشستگی، برای این دسته از مشمولین که دارای دریافت بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال می شود علاوه بر این به منظور کمک به معیشت مستمری بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ۱۰ درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تا سقف دریافت دریافتی ماهانه ۱۰میلیون تومان به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.

به این ترتیب در سال جاری در همین ارتباط حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی کمتر از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان نخواهد بود در خصوص سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز در سال جاری افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است.

این افزایش حقوق در حالی است که دولت رئیسی بر حقوق حداقلی بگیران نیز برای سال جاری مالیات بسته است. [مالیات بر حقوق حداقلی‌ بگیران!]

سایر موارد افزایش حقوق بازنشستگان

بازنشستگانی که در سال گذشته ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافتی داشته‌اند نیز با افزایش صورت گرفته این رقم در سال ۱۴۰۱به ۶ میلیون تومان خواهد رسید و در واقع دو میلیون و سیصد هزار تومان به حقوق آنها اضافه خواهد شد.

همچنین بازنشستگانی که دریافتی آنها ۹ میلیون تومان بوده با یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده و بازنشستگانی که دریافت ۱۱ میلیون تومان دریافتی در سال ۱۴۰۰ داشتند با افزایش یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید

این در حالی که بنا بر آمارهای رسمی و غیررسمی خط خقر در ایران بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان تعریف می‌شود و این تابع نیز به صورت روزانه متغیر و ناثابت است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)