اما کور خوانده اید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)