پرنسس نور پهلوی دختر شاهزاده رضا پهلوی مهمان ویژه عروسی ساسی مانکن بود تا در کنار دیگر مهمانان حضور ایشان نیز، ابعاد تازه ای به این عروسی دهد.

شاهدخت نور پهلوی در این مراسم به دعوت رسمی ساسی مانکن حضور یافت و این دعوت از طریق ابی خواننده ایرانی به وی رسانده شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)