ما همه اهل جنگیم! بجنگ تا بجنگیم! آبادان؛ بر هم زدن نمایش عزاداری حکومتی – ویدئو

تحقیر و تمسخر شجاعانه گارد ویژه، توسط زن دلیر آبادانی – ویدئو

خانم آبادانی چشم در چشم گارد ویژه و نیروی سرکوب مردم این خانم شجاع آبادانی با گرفتن فیلم از نیروهای ضد شورش از مردم می‌خواهد که شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دهند

فیلم‌های برهم زدن نمایش عزاداری حکومتی در آبادان توسط مردم با شعار ما همه اهل جنگیم بجنگ تا بجنگیم!

ابراز همدردی مردم جزیره مینو با مردم آبادان – ویدئو

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)