گفتگوی مرتضی فاتح با محمد صفوی فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران پروژ ه ای آبادان در سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ در باره شکل گیری، تشکیلات، رویکردها و عمل اجتماعی – طبقاتی سندیکا در آبادان

بخش نخست:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)