ربات ایرانی! – سؤال از مردم در خیابان‌های تهران

جل الخالق! سیاه بازی رئیسی! هلیکوپتر رو نگه میداره که نامه یک خانم رو بگیره!!!😂😂😂 – ویدئوی دیدنی

شعارنویسی مرگ بر خامنه‌ای روز روشن بالای بزرگراه! در مشهد

شعار نویسی با شعار مرگ بر خامنه ای نشان دهنده پتانسیل بالای جامعه برای تغییرات اساسی می‌باشد.

اعتراضات مردم به گرانی  با شعار مرگ بر خامنه ای ادامه دارد. یک ویدئو در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است. این ویدئو تحسین هر بیننده‌ای  را برمی‌انگیزد. یک جوان شجاع در مشهد، روز روشن به روی یک بیلبورد شعار مرگ برخامنه ای مرگ بر رئیسی مینویسد.  تردد در خیابان روال عادی خود را دارد ولی جوان بدون ترس به شعار نویسی خود ادامه میدهد……

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)