“زمانه” را دنبال کنید،

در فیس‌بوک و توییتر*:

نشانی ما در فیس‌بوک:

https://www.facebook.com/RadioZamaneh

نشانی ما در توییتر:

https://twitter.com/radiozamaneh

*توجه:

جز این دو نشانی، و نشانی‌هایی که احتمالا در آینده در اینجا − یعنی در وب‌سایت رسمی رادیو زمانه − اعلام می‌شوند، هر نشانی دیگری که خود را به “زمانه” نسبت دهد، بی‌اعتبار است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)