مشتی آخوند گردن کلفت دست‌پروده خامنه‌ای در حال تخلیه مجموعه زیادی از مواد غذایی هستند. این فیلم که به‌طور پنهانی گرفته شده است صحنه را به‌خوبی نشان می‌دهد فقط باید نگاه کرد و لعنت فرستاد بر این بانیان فقر و بدبختی مردم!

فیلم رژه شبانه یگان ویژه با ستون‌های موتوری برای ایجاد ترس و واکنش مردم – ارسالی از دزفول

فیلم مخفیانه گرفته شده از بازداشت وحشیانه جوان معترض توسط ماموران گارد ویژه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)