حراج اشیاء تاریخی ایران

برخی از اعضای مجلس حکومت ایران طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» را به مجلس ارائه کرده‌‌اند که گمان می‌رود بر اساس آن اشیاء تاریخی ایران به حراج گذاشته خواهد شد.

«استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» نام طرح چالش برانگیزی است که تعدادی از اعضاء مجلس حکومت ایران با ۴۶ امضاء به مجلس ارائه کرده‌اند تا بر اساس  آن اشیاء‌ تاریخی به حراج گذاشته شوند.

این طرح چالش‌های زیادی را در بین جامعه باستان‌ شناسی و طرفداران میراث فرهنگی برانگیخته است.

این جامعه بر این باورند که با تصویب چنین طرحی به حفاری‌‌ها و قاچاق غیرمجاز اشیاء تاریخی وجاهت قانونی از طرف مجلس حکومت ایران بخشیده شود.

پیشینه امر

البته پیشینه امر با سال‌های گذشته برمی‌گردد در سال ۱۳۸۹ حمید بقایی که در آن زمان ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را بر عهده داشت طرحی با همین نام یعنی «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» به مجلس ارائه داد اما در آن زمان این طرح راه به جایی نبرد و به دلیل مخالفت‌هایی که صورت گرفت از دستور کار مجلس خارج شد.

بقایی در آن زمان قصد داشت در جزایر قشم و کیش بازار خرید و فروش اشیاء تاریخی را راه‌اندازی کند که پیشنهاد بقایی راه به جایی نبرد و با مخالفت روبرو شد. [تخریب حریم میراث طبیعی و ملی و جهانی؛ ژئو پارک قشم]

اکنون و بعد از گذشت ۱۲ سال برای بار دیگر طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» دوباره و این بار توسط اعضای مجلس حکومت ایران به مجلس ارائه شده است! که جای شگفتی بسیار دارد در جایی که مجلس حکومت باید محافظت از سرمایه‌های ملی کشور را در اولویت کار خود داشته باشد.

قاچاق اشیاء تاریخی در فضای مجازی

این در حالی است که در حوزه میراث فرهنگی قوانین بسیار ضعیفی در برخورد با قاچاقچیان اشیاء تاریخی و عتیقه وجود دارد و این صنعت به صنعتی غالب حتی در فضای مجازی نیز کشیده شده است.

این بار و برای این اقدام خائنانه نیز اعضای مجلس حکومت در مقدمه «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» عنوان ساخته‌اند چون اشیاء تاریخی و عتیقه در بازار قاچاق به فروش می‌رسند، این طرح ارائه گردیده است تا از قاچاق آن جلوگیری به عمل آید!

شگفت اینکه آثار فرهنگی و اشیاء تاریخی یک کشور جزء سرمایه‌‌های ملی کشور می باشند و قاچاق و خرید و  فروش آن نه تنها غیرقانونی است بلکه صدمه به بحث میراث فرهنگی کشور به شمار می‌رود.

ارزآوری اولین و آخرین دلیل طرح فروش میراث فرهنگی و تاریخی کشور

در مزایایی که برای طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» آمده استناد شده است که با این اقدام ارز به کشور وارد خواهد شد؛ به معنای دقیق‌تر ارزآوری و سود هدف این طرح از سوی اعضای مجلس حکومت می‌باشد.

ناگفته پیداست که در پی وضعیت وخیم اقتصادی و بی‌کفایتی حکومت ولایت فقیه در وضعیت اقتصادی کشور، که اقتصاد کشور را در وضعیت ورشکستگی کامل قرار داده است، این گونه طرح‌‌ها به معنای غارتگری عریان و قانونی‌کردن این گونه غارتگری‌ها و به یغما بردن سرمایه‌های ملی مردم ایران است که حکومت‌گران کنونی ایران در این زمینه ید طولایی دارند.

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)