مردی با شجاعتی کم‌نظیر بر روی دیوار اداره‌ی اطلاعات ارومیه نوشت:

مرگ بر خامنه‌ای به‌درد نخور
گراز به دردنخور

ماشینی را آتش زد و ایستاد تا مأموران وحشت‌زده با اسلحه بالای سر او بیایند و دستگیرش کنند.

هنگامی که اراده‌ها علیه حکومت بپا خیزد، مأموران رژیم تنها می‌توانند وحشت کنند. لحظه‌ای می‌رسد که شلیک گلوله به مبارز دیگر کسی را بر زمین نمی‌اندازد چرا که آن بدن از گوشت نیست و نیرویی است که تا سرنگون نکند از پا نمی‌نشیند.

#اداره_اطلاعات_ارومیه
#مرگ_بر_خامنه‌ای
#ارومیه

@sarkhatism

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)