اول ماه مه امسال فصلی جدید و بی سابقه در جنبش کارگری معاصر ایران

گفتگوی نصر الله قاضی با محمدرضا شالگونی و روبن مارکاریان

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)