فیلم تکان دهنده دخترک ۴ساله آدامس فروش در مترو تهران که ملتمسانه از رهگذران می‌خواهد آدامس بخرند

دنیای زیبای کودکان؛ چه صفایی می‌کنه! – ویدئوی دیدنی

شما دیگه محکوم به شکستین! سخنان بی‌پرده یک معلم کازرونی خطاب به سران حکومت – ویدئو

در ایرانی که ثروت از سر و رویش می‌ریزد. دخترک به این کوچکی باید به مردم التماس کند که از او یک آدامس بخرند. 

اما ولی فقیه باید ۱۰۰۰ میلیارد حداقل در بنیادهای زیر دستش ثروت انباشته کند.

این درد را مردم ایران به کجا ببرند.

باید که ایران را آزاد و آباد کرد. باید خامنه‌ای را به پای میز محاکمه کشید. این روز نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)