مقامات و نمایندگان و روحانیونی که بدستور آنها این طرح های بربرانه صورت می پذیرد، در مقابل اختلاس ها، دزدیها و فسادهای میلیاردی که کل سیستم را در بر گرفته سکوت می کنند و یا خودشان در آن سهیم هستند. بهر حال گرداندن محکومان با لباس زنانه در صدر اسلام نیز وجود نداشته است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)