مبنای محاسبه این اینفوگراف خسارت واقعی نابودی محیط زیست در ایران را بسیار تقلیل می‌دهد و غلط است.

به دلیل #خشکیدگی و بیابانزایی هر روز مساحت دیگری از ایران پایداری، باروری و زایایی‌اش را از دست میدهد و خسارت واقعی محیط‌زیست ایران محاسبه ارزش اکولوژیک مساحتی از کشور است که به این شکل همه روزه می‌خشکد و بیابان می‌شود.

باید محاسبه شود

اولا: ارزش اکولوژیک هر متر مربع از سرزمین که مقرر بوده از الان تا حداقل چهارمیلیارد سال دیگر زایا و بارور عرصه حیات باشد چقدر است و دوما هر روز چند متر مربع دیگر از ایران به واسطه قهقرای سرزمینی و خشکیدگی در حال نابودی است.

پاسخ به این دو سوال واضحترین تصویر از وضعیت کنونی محیط‌زیست ایران را ارائه خواهد داد.

مابقی حرف است.

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)