اسلام را نمی پذیرم زیرا که در اسلام قوانین وحشیانه و عقب منده

و تبعیض آمیز وجود دارد.

 


قطع دست

 


قطع دست و پا

 


قطع دست و پا

 

شلاق زدن و شکنجه

 

 

سنگسار

 

افراط و تفریط

 

افراط و تفریط

 


به خاک و خون کشیدن زنان توسط گشت ارشاد

 

 

حجاب اجباری

 

ممنوعیت دوچرخه سواری زنان

 

قوانین تبعیض آمیز در مورد زنان، مثلاً ارث زنان نصف مردان است، شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است. حجاب اجباری. ممنوعیت دوچرخه سواری و تماشای مسابقه فوتبال. زنان حق رئیس جمهور شدن ندارند.

با توجه به موارد فوق آیا مریض هستم که مسلمان باشم؟ 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)