نگاهی به جنایت هولناک کشتار دهه شصت. گفتگوى رادیو پیام کانادا با ایرج مصداقى
http://www.radiopayam.ca/massacre.html#irajM

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)