قیام سراسری و دعوای مجلس و دولت

در تعاملات بین مجلس حکومت ایران و دولت این کشور،‌ از موضع‌گیری‌ها و واکنش‌های مجلس حکومت ایران به نظر می‌رسد که مجلس خطرات یک قیام سراسری را بیشتر  درک کرده و روز به روز بر هراس مجلس از قیام سراسری افزوده می‌شود.

از پیش کاملا نمایان بود که قوای سه‌گانه حکومتی برای آن یکدست شدند که حکومت ولایت فقیه بتواند در شرایط اضطرار در مقابل اعتراضات و قیام سراسری صف‌آرایی کند.

اما آن چنان که از شواهد و قرائن برمی‌آید حکومت ایران در این امر موفق نبوده بلکه وجود اختلافات در قوای سه‌گانه که ماهیتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارند باعث شده‌ است که این قوا در برخی مواقع روبروی یکدیگر صف ببندند.

صف‌آرایی بین مجلس و دولت

در این بین بیشترین صف‌آرایی درون حکومتی بین مجلس و دولت حکومت ولایت فقیه بوده است. این صف‌ آرایی البته دلایل آشکار خود را نیز دارد. آن که در مقام مجری امور اجرایی کشور و شرایط خوب و بد وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم  باید به این امور رسیدگی کند دولت است و دولت نیز حرفی در این زمینه برای گفتن ندارد.

لاجرم مجلس حکومت ولایت فقیه برای اینکه خودش آماج حملات مردم ایران قرار نگیرد رو به قربانی کردن مجریه ولایت فقیه آورده و بر سر هر موضوع مورد مناقشه به جای اتفاق به افتراق با دولت پرداخته است.

به بیان دیگر مجلس نه از سر دلسوزی برای مردم ایران بلکه در ترس و هراس از آینده اتفاقات است که به دولت ابراهیم رئیسی عتاب و خطاب می‌کند و نسبت به وقوع قیام سراسری هشدار و انذار می‌دهد.

قیام سراسری دلیل اصلی نگرانی‌‌ها در مجلس

اگر در اظهارات اعضای مجلس حکومت ایران در روزهای اخیر مرور مختصری کنیم آن چه که بیشتر از همه خود را بروز می‌دهد این واقعیت است که اعضای مجلس با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور خواسته یا ناخواسته دولت رئیسی و کلیت حکومت را از خطر قیام سراسری مردم ایران می‌ترسانند؛ البته این ترسی به جاست.

صحن جلسات علنی مجلس به صورت برجسته‌ای به تریبونی برای تاختن اعضای مجلس به دولت رئیسی و وزرایش تبدیل شده و اعضای مجلس نسبت به وضعیت وخیم معیشتی مردم ایران اعتراض و گله می‌کنند.

نکته جالب توجه در اینجاست که اکثر کسانی که به طور جدی این روزها به دولت رئیسی و وزرایش می‌تازند سابق بر این از حامیان اصلی رئیسی بوده‌اند اما در معادله یکدستی قدرت و انقباض حاکمیت که تضادها به یکباره به درون جناح خامنه‌ای سرازیر شد اکنون این تضادها گروه‌های جناح خامنه‌ای را روبروی هم قرار داده است. [اعتراضات به دولت رئیسی به مجلس هم کشیده شده!]

ماهیت اعتراضات مجلس ترس از قیام سراسری

البته در ورای این اعتراضات از سوی اعضای مجلس حکومت ایران خطاب به دولتمردان رئیسی نباید این واقعیت را دور از نظر انگاشت که این هشدارهای پیش از آنکه در راستای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم ایران باشد بلکه بیشتر در هراس از خطر قیام سراسری است.

به عبارت دیگر شرایط رو به انفجار حال حاضر جامعه هر چه به سمت شرایط انفجاری پیش رود خشم مردم عاصی از عملکرد کلیت حکومت ولایت فقیه آتشزنه قیام سراسری‌یی خواهد شد که در آن میزان و ترازو در کار نخواهد بود و مردم ایران خشک و تر ولایت فقیه از مقننه تا مجریه و… را در آتش قیام سراسری خواهند سوزاند.

در  چیستی اعتراضات مجلسی‌ها به دولتی‌ها این واقعیت را نباید هیچ گاه از نظر دور داشت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)