آرامگاه فردوسی در مشهد در روز سیزده بدر پخش شعار «مرگ بر خامنه ای رئیسی، لعنت بر خمینی»

شعارهای «مرگ بر خامنه ای رئیسی، لعنت بر خمینی»، «نه شاه می‌خواهیم نه آخوند، لعنت به هر دوتاشون»، «تنها ره رهایی سلاح سرنگونی» و همچنین سخنان رهبران اپوزیسیون در روز سیزده بدر از بلندگوهای شهر توس مشهد برای مردمی که از خانه‌های خود خارج شده بودند پخش می‌شد.

ساعت ۱۵۳۰ دقیقه روز شنبه ۱۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، در برابر آرامگاه فردوسی در پارک جلوخان توس شعارهای سرنگونی پخش شد. این شعارها در حالی از طریق بلندگوها در محوطه پارک جلوخان توس پخش می‌شد که جمعیت زیادی برای سیزده بدر بیرون آمده بودند. مردم برای گرامی‌داشت این سنت دیرین همراه با خانواده‌های خود در پارک‌ها و مناطق مختلف جمع شده بودند.

شعار مرگ بر خامنه ای در شیراز

گفتنی است که مردم شیراز نیز شروع سیزده بدر را با شنیدن شعار‌های مرگ بر خامنه ای آغاز کردند. پخش شعارهای مرگ بر خامنه ای و سرنگونی در خیابان قصرالدشت شیراز شنیده شد. ساعت ۲۱ جمعه‌شب ۱۲ فروردین ماه برای مدت طولانی بلندگوهای خیابان این منطقه با این شعارها پر شده بود.

تسخیر بلندگوهای در شهرهای مختلف و پخش شعارهای ضدحکومتی، مدتی است که به صورت یک فعالیت مستمر جریان دارد.

 «شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای» و «نه شاه می‌خوایم نه آخوند لعنت به هر دو تاشون» از بلندگوهای خیابان قصرالدشت شیراز پخش شد.  پخش این  شعارها در حالی است که خیابان قصرالدشت از شلوغ‌ترین خیابان‌های شیراز می‌باشد. از بلندگوهای خیابان قصرالدشت شیراز شعارهای زیر به مدت طولانی پخش شد: . . . .

تندیس خمینی در میدان مرجعیت قم توسط جوانان معترض این شهر به آتش کشیده شد. این تندیس در میدان مرجعیت شهر قم قرار دارد . . . .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)