در جنگ ایران و روس علما حکم جهاد دادند و جنگ را به حکومت تحمیل کردند، در جنگ ایران شکست خورد و بخش‌های زیادی از ایران جدا شد(رجوع شود به نامه عباس میرزا).

در دوران مشروطیت، علما با مطرح کردن «مشروعیت» در مقابل «مشروطیت»، اختلاف در صفوف مشروطه طلبان انداختند و باعث شکست مشروطیت شدند.

در زمان مصدق، آیت الله کاشانی با برقراری ارتباط پنهانی با آمریکایی ها و گویا گرفتن پول از آنها، و تبلیغات علیه مصدق و همکاری با زاهدی و کودتاگران، زمینه کودتای ۲۸ مرداد را فراهم کرد و کودتا را به مردم ایران تحمیل کرد(رجوع شود به اسناد ویکی لیکس)

در بهمن ۱۳۵۷ روحانیون با شعارهای فریبنده در راس حکومت قرار گرفتند، با سو مدیریت کلان در طی چهل و سه سال کشور را به قهقرا بردند و باعث خسارات فراوان به مردم ایران شده اند و کشور را نزدیک به یک قرن به عقب بردند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)