شعار مرگ بر خامنه‌ای- رئیسی این‌بار از شهر چالوس بلند شد. مردم مسبب  اصلی بدبختی‌های خود را خوب نشانه گرفته‌اند. هر روز این شعار از یک نقطه ایران بلند می‌شود. تا روزی که این عامل اصلی را کنار بزنند. آن روز به‌نظر می‌آید نزدیک است.

مجموعه حرکت‌های اعتراضی مردم ایران با هک بلندگوها در شهرهای مختلف:

هک بلندگوهای بازار تهران – پخش شعار مرگ بر خامنه‌ای رئیسی با استقبال مردم همراه شد – ویدئو

هک بلندگوهای خیابان ۱۷شهریور مشهد – پخش شعار مرگ بر خامنه‌ای و سخنان رهبران اپوزیسیون – ویدئو

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)