پراگماتیستی اونه،تکثرش به همین خاطره که برآمده از تجربه زیسته متفاوت زنانه،برای همین برخلاف خیلی از اندیشه‌ها قرن  ۱۹ و ۲۰ کمتر به ایده‌های انتزاعی اتکا داره و تونسته بهتر احساس تبعیض،خشونت،ستم و استثمار رو بازنمایی کنه و اونها رو دغدغه جامعه کنه.

این روح پراگماتیستی باعث شده در نقد خشونت در مارکسیسم،دیگری ستیزی در ناسیونالیسم ظرفیت قابل توجه‌ای داشته باشه.

در کنار این برتری‌ها، اگر به تصویر ساخته شده در شبکه‌های ماهواره‌ای از شخصیت و اندیشه زن فمنیست ایرانی نگاه کنیم چنین نقاط ضعفی هم قابل توجه‌اه.

-فقدان نگاه رشد و توسعه محور
-فقدان حس میهن‌د‌وستی و نگاه ملی

گویی زنان در طبقه‌ای جدا از جامعه و سرنوشت اون زندگی می‌کنند.بنظرم این نگاه فاقد اون روح پراگماتیستی‌‌ست که بیش از انتزاعات با واقعیت‌های ملموس درگیره

در سوئد حزب فمن یا فمنیستی وجود داره که به مثابه یک حزب و صاحب ایده‌های ملی برای پیشرفت و توسعه اعلام موضع می‌کنه و مسئله‌اش کلیت جامعه است و برای اون برنامه داره تا حقوق زنان ذیل اون پروژه بزرگ به نتیجه برسه.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)