فرهنگ سیاسی هر جامعه‌ای حاصل تعامل سیاست با فرهنگ در بستر و ساحت اجتماعی- تاریخی آن جامعه است. رویکرد گفتمانی بر نقش زبان به عنوان میانجی واقعیت و درک واقعیت تأکید دارد. بر این اساس جهان و رویدادهای آن حاصل گفتمان‌هاست. گفتمانی که در پرتوی قدرت مسلط شکل گرفته و بازتاب‌دهنده آن است. بر این اساس گفتمان‌ مسلط نظام هنجارین ویژه در قالب مفاهیم خاص بر مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تحمیل می‌کند. این نظام بهنجار ساز، با وارونه‌سازی مفاهیم و جهت‌دار نمودن آنها و همچنین تقلیل آنها در قالب واژگان و مفاهیم منفی سعی در تقلیل جنبش معلمان و برانگیختن واکنش عمومی بر علیه آن دارد.

نظام گفتمانی مسلط برای عمق‌بخشی به سیاست‌های خود سعی می‌کند عناصر وابسته به ساختار قدرت را در موقعیت‌های مختلف به کار گیرد. اخیرا خانم قاسمی‌پور نمایده شهرستان مریوان و سروآباد در مجلس، در مصاحبه با یک رسانه اینترنتی، به بازتولید و بازتاب سیاست‌های مرکز پرداخته و جنبش اعتراضی و مطالبه‌گر معلمان را متأثر از نفوذ بیگانگان دانسته و در مقام یک موعظه‌گر منبری که همواره مخاطب خود را در قالب یک کودک شرور بازنمایی می‌کند، به معلمان توصیه کرده مراقب بوده و از خط نفوذ دوری کنند.
گفتمان سیاسی حاکم در ایران در قالب خط توطئه و نسبت دادن جنبش اعتراضی معلمان به عوامل نفوذی و بیگانگان سعی در تهی سازی جنبش معلمان از معانی و اهداف و آرمانهای متعالی دارد .گفتمان توهم توطئه با انتساب جنبش اعتراضی و مطالبه‌گری معلمان به جریان‌های نفوذی و بیگانگان، عقبه فکری و عملی جنبش را نادیده گرفته و به وضوح ناتوانی خود را در درک جنبش معلمان و اهداف آن نشان داده است.

جنبش اعتراضی معلمان با گذر از دوره‌های مختلف، با وجود تغییر رویه و استراتژی با توجه به شرایط و وضعیت‌های پیش آمده، کماکان در مسیر مطالبه‌گری چند جانبه‌ی در راستای منافع معلمان-شاگردان در حال پیشروی می‌باشد. استمرار جنبش، باعث تعمیق همبستگی درونی، گسترش فرهنگ اعتراضی – انتقادی در گستره سیاسی-اجتماعی و تولید کنشگر خودآگاه شده است. خودآگاهی فراگیر ، موتور محرکه درونی جنبش بوده و همین امر هم باعث توانمند کردن آن شده است.

ما انجمن صنفی معلمان مریوان به عنوان بخشی از جنبش اعتراضی-انتقادی معلمان ایران، رویه کلان سیستم در انتساب جنبش به بیگانگان را به شدت محکوم کرده وپیشاپیش در خصوص واکنش آتی سیستم با کنشگران صنفی هشدار می‌دهیم. ما معتقد هستیم این رویه با نفی مشکلات معلمان و سیستم آموزشی ،توهم برپایی جامعه آرمانی و قدسی سازی سیاست، مسیر برخورد خشونت‌آمیز با جنبش اعتراضی معلمان را همواره کرده و گفتمان مسلط را تطهیر کرده و به هدایت واکنش رسمی و افکار عمومی بر علیه معلمان می‌پردازد. ما اعلام می‌داریم گفتمان منولوگ، ایستایی سیستم، چرخش نانخبگانی و انکار جنبش اعتراضی معلمان و نسبت دادن آن به عوامل نفوذی بیگانه به جای تمرکز بر عوامل درون‌زا، فرصت‌های پیش رو برای حل مشکلات را از بین برده و شکاف‌ بین دولت و جنبش اعتراضی معلمان را به شدت توسعه خواهد داد. در پایان یادآور می‌شود، اظهارات خانم قاسمی پور عنوان اتهامی جدیدی است کە واهی بودن آن عیان است زیرا این اتهام قطعا از طرف جامعه هشت هزار نفری رای دهنده به ایشان مطرح نشده و آن را تایید نخواهند کرد و ایشان با طرح این اتهام امین بودن خود را زایل کرده‌اند. بنابراین اگر معلمان از این اتهام متحمل هر گونه هزینه‌ای بشوند ایشان را مسئول هزینه تحمیلی دانسته و با ایشان مطابق آنچه قانون برای تخلف امین در نظر گرفته برخورد خواهند کرد.

۱۲ اسفند ۱۴۰۰

 
 
 
 
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)