نه به فاشیسم
نه به نازیسم
نه به شبه فاشیسم
نه به دیکتاتوری
نه به استبداد
نه به جهانخواری
نه به خشونت
نه به شرق, نه به غرب و هیچکدام از نوچه ها و نوکرانشان

 

 

در هنگام سخنرانی آغاز ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۱۹، #زلنسکی خطاب به نمایندگان مجلس گفت:
“من نمیخواهم عکس من را در دفتر کارتان بزنید؛ رییس‌جمهور پرتره، نماد یا بت نیست؛ به جای آن، تصاویر فرزندانتان را بالای سرتان بزنید تا هر زمان خواستید تصمیمی برای کشور بگیرید، به آنها نگاه کنید”

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)