یکی از تأثیرات انقلاب این است که مخالفان آن هم دیگر آنی نیستند که قبلا بودند؛ نسل بعدی هم نمی‌تواند چون وابستگان دستگاه فروریخته بیندیشد. آن سلطنت‌طلبی هم که از مشروطه و قانون و آزادی صحبت می‌کند، زیر تأثیر ایده و آرمان آن انقلاب قرار دارد.

فکر و داوری درباره انقلاب پایان‌ناپذیر است. در هر دوره‌ای تصویری خاص از آن رواج می‌یابد. موضع نسبت به آن، بیان وضع حال ماست.

میان علت انقلاب و سیر و پیامدهای بلافصل آن باید فرق گذاشت. انکار علت‌ها نشان‌دهنده ناتوانی در درس گرفتن از انقلاب است.

از انقلاب باید آموخت. از بهترین منابع برای پی بردن به ریشه‌های انقلاب خاطرات و نوشته‌های خود دست‌اندرکاران رژیم سلطنت است.

به چه معنایی انقلاب ایران تناقض‌آمیز بود؟ آیا انقلابی استثنائی بود؟

ویدئوی گفت‌وگو در تلویزیون برابری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)