آخوند مصطفی پورمحمدی  که عمری است لباس میرغضب به تن دارد و عضو هیات مرگ بود و هزاران زندانی سیاسی به امضای او در مرداد و شهریور ۶۷ اعدام شدند بعنوان وزیر دادگستری ازطرف دولت تدبیر و امید! معرفی شده است، آن هم در بیست و پنجمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ! سر و صدای مطبوعات هم از امید به دولت، حیله ای برای خر رنگ کنی و اغوا و اغفال افکار عمومی است و با انصاف سر و کاری نیست! درایران اتفاقاتی می افتد که نظایرش را درهیچیک از آثار طنز آمیز چخوف و گوگول و عزیز نسین نمی توانید پیدا کنید ! بیهوده گفته اند که ما در زمینه طنز و هزل فقیر هستیم . اگرهمین طورکه حوادث روزمره و تصمیمات مسئولین امر کشور در چاره سازی و مشکلات را بی هیچ دستکاری و جرح و تعدیل بروی کاغذ بیاورید گنجینه عظیمی از طنزو هزل بدست آیندگان خواهید سپرد!  وقتی نو دولتان این حکومت آخوند پورمحمدی را بعنوان وزیردادگستری به رخ خلق الله می کشند یعنی هیچ چیزی عوض نشده و در برهمان پاشنه سابق می چرخد

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com