مصطفی محمدی یکی از اعضای هیئت سه نفره مرگ در دادگاه قتل عام ۶۷ که برای چهار تا پنج هزار نفر که اکثرا حکمشان تمام شده بود، حکم اعدام صادر کرد.
انتخاب این شخص با شعار اعتدال و تدبیر آقای روحانی منافات جدی دارد!
وظیفه همه شهروندان حتی آنهایی که به آقای روحانی رای دادند اعتراض به این انتخاب است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)