۲۴روز از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی آذربایجان می گذرد !
زندگی شان در خطر است – Their Life is in Danger
گزارش ها حاکی از وضعیت وخیم این عزیزان است .
شما چرا اخبار فعالین دربند آذربایجان را در اخبار خود نمی گنجانید؟!
—————————————————————–

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)