شادی گیلک پرستار فداکاری که در هنگامه‌ کرونا خدمات ارزنده‌ای به مردم بیمار انجام داده بود، دیروز برای تحمل یک سال حبس به جرم تبلیغ علیه نظام روانه‌ زندان اوین شد!

یکبار فکر کنید چه شده که همه‌ مردم و تمام اقشار‌، از نویسنده و معلم و شاعر و کارگر و پرستار و … به تبلیغ علیه این نظام متهم می شوند!

اگر این اتهامات درست است؛ وای بر نظامی که همه علیهش تبلیغ می کنند و اگر نادرست است وای بر نظامی که همه را با اتهامات واهی روانه‌ی زندان می کند!

با ما همراه شوید:
https://t.me/kashowra

تماس با دبیر خانه ی شورا
@maHamahangim

در همین رابطه:

سیستم زندگی مردم را تبدیل به جهنم کرده است (نامه‌ی آرش جوهری از زندان)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)