ادامه اذیت و آزار دستفروشان ماهشهر و ریختن میوه آنها به وسط خیابان توسط ماموران شهرداری

«مردم چکار کنند؟ بروند دزدی کنند؟» این فریاد یکی از دستفروشان ماهشهر است که میوه‌هایش توسط ماموران شهرداری به وسط خیابان ریخته شده است. اذیت و آزار دستفروشان توسط ماموران شهرداری در شهرهای مختلف ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. این بار در ادامه جلوگیری از کسب و کار دستفروشان ماهشهر، ماموران شهرداری میوه‌های آنها را به وسط خیابان ریختند.

در این ویدئو یکی از دستفروشان ماهشهر میو‌ه‌هایش توسط شهرداری به وسط خیابان ریخته شده است. وی با فریاد و اعتراض می‌گوید، این همه شرکت در این شهر است اما بیکار هستیم. از روی ناچاری به دستفروشی روی آورده‌ایم؛ این چه وضعیتی است؟ کار که به مردم نمی‌دهند هیچ. کار و کاسبی مردم را خراب می‌کنند. مردم چکار کنند بروند دزدی کنند؟

اما ماموران شهرداری به اعتراض دستفروشان توجهی نکرده و همچنان به برهم زدن بساط آنها ادامه می‌دهند.

شهردار و تیم جدید او اوضاع را بر دستفروشان تنگ‌تر می‌کنند

با روی کار آمدن دولت رئیسی و انتصاب شهردار جدید، اوضاع بر تمامی اقشار جامعه و از هم بدتر برای دستفروشان تنگ‌تر می‌شود. اظهار نظرهای مدیران جدید شهرداری نگران کننده است.

دستفروشی حاصل گسترش فقر و بیکاری در جامعه است. بیشتر دستفروشان به‌دلیل اخراج از کار و از دست دادن شغل قبلی خود، به این شغل طاقت‌فرسا روی آورده‌اند. بسیاری نیز بر اثر تورم و گرانی و رشد اجاره‌بها، معلولیت و یا فوت نان‌آور خانواده مجبور به دستفروشی شده‌اند.

برهم زدن بساط دستفروشان برای گرفتن باج

پیش از این هم کلیپ‌های فراوانی از نمونه‌های برهم زدن بساط دستفروشان توسط ماموران شهرداری و نیروی انتظامی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده بود.

بیشتر دستفروشان، برای اینکه بتوانند به کار خود ادامه بدهند مجبور به سکوت در مقابل زورگویی‌های ماموران شهرداری هستند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)