روز بیستم دیماه همکاران ما در “شرکت تیو انرژی” در پیمانکاری کیوانی در اعتراض به عدم پرداخت ۳ ماه حقوق و پایین بودن دستمزد‌ها دست از کار کشیدند و تجمع کردند.

بر اساس خبر دیگری در هفته گذشته نیز همکاران “ارکان ثالث” ما در فاز ۱۹ به خاطر عدم پرداخت مطالبات خود و خلف وعده های پیمانکاران دست به اعتراض زدند.

اعتراض به تعویق پرداخت دستمزدها، اعتراض به سطح پایین حقوقها و خلف وعده های پیمانکاران برای افزایش سطح آنها مطابق با ارقام درخواستی اعلام شده کارگران از جمله موضوع اعتراض در مراکز مختلف نفتی است.

یک مطالبه مهم ما کارگران نفت برچیده شدن بساط پیمانکاران و لغو قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی است.

اعتراضات تا کنونی ما فشار سنگینی بر روی پیمانکاران بوده و ما را در موقعیت قویتری برای پیشبرد مبارزاتمان قرار داده است.

ما کارگران نفت پیگیر مطالبات خود هستیم.

https://t.me/shoranaft

@Shoratamas

— #کارگران_پیمانکاری
#کارگران_پروژه‌ای
#کارگران_غیررسمی_نفت
#مناطق_ویژه_اقتصادی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)