در اعتراض به :

۱.مصوبه ناقص #رتبه‌بندی و عدم اجرای آن توسط دولت
۲.بی‌توجهی به لایحه #همسان‌سازی بازنشستگان
۳. فراموش شدن ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
۴. عدم پرداخت پاداش پایان خدمت سال ۱۴۰۰
۵. عدم استخدام معلمان خرید خدمات آموزشی
۶. عدم آزادی معلمــان زندانــی
۷. آموزش رایگان طبق اصل ۳۰ قانون اساسی

مکان تجمع
استان تهــران : مقابل مجلـس
مراکز استان‌ها : مقابل اداره کل استان
شهرستان‌ها : مقابل اداره آموزش و پرورش

تاریخ تجمع:
پنجشنبه، ۲۳ دیـماه، ساعت ۱۰

 

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
https://t.me/kashowra

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)