شاعرانی چون بکتاش که از میان ما رفتند، مصداق همان “عاشق‌ترین زندگان”اند. آنان شرف قلم و کلمه‌اند.
و رژیم‌های سلطه‌گر شاعران را می‌کشند. از پهلوی تا جمهوری اسلامی، این خون شاعران است که فریاد می‌زند:

از میرزاده‌ی عشقی تا فرخی یزدی
از مرتضی کیوان تا خسرو گلسرخی
از سعید سلطانپور تا حمید حاجی‌زاده
از محمد مختاری تا غفار حسینی
از حسن حیدری (شاعر و فعال عرب اهواز) تا بکتاش آبتین

“جهان ما به دو چیز زنده است
اولی شاعر
و دومی شاعر
و شما
هر دو را کشته‌اید
اول: خسرو گلسرخی را
دوم: خسرو گلسرخی را”

(شعر از رضا براهنی)

#شاعر
#بکتاش_آبتین
#پهلوی
#جمهوری_اسلامی

@sarkhatism

—-

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)