آرزویم خوشبخت شدن بود اما… کلیپ مادری به نام «خانم» که ۲۶سال است کولبری میکند

اسمم خانمه و ۲۶ ساله که دارم کولبری میکنم

پشیمان نیستم از این همه زحمتی که می کشم

آرزوم خوشبخت شدن بود…ولی نشدم..

خانم و دختر دایی اش هر روز بدون مجوز تعدادی نان به عراق می برند و با پول آن چای آورده و می فروشند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)