فیلم کامل جرائم عاشقانه کابل

مستندی با کیفیت و جالب می باشد که حکایت ٣ زن افغانی می باشد که متهم به جنایات عشقی و فرار از خانه شده اند…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)