ویدئوی دردناکی که هرکاری کردیم نتوانستیم برای آن تیتر بنویسیم

دیدن این ویدئو از وضعیت دردناک کودکان کار که برای کمک خرجی خانواده فقیر خود در شرایط سخت در خیابان‌ها به امید درآوردن یک پول ناچیز هستند. اما خامنه‌ای با میلیاردها دلار اموال مردم در کاخ‌های آنچنانی زندگی می‌کند. دیدن این ویدئو روح انسان را آزرده می‌کند. 

به امید روزی که این بچه‌ها فقط در مدرسه باشند و ثروت‌های کلان ایران به مردم ایران برسد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)