شعار “اصلاح‌طلب. اصولگرا. دیگه تمامه ماجرا” دقیقا در تاریخ ۹و۱۰ دی ۹۶ در خیابان انقلاب، حدفاصل میدان تا سر در دانشگاه تهران زاده شد. لحظه‌ی پیوند دانشگاه به خیابان.

از همان تاریخ تاکنون انتقام این شعار را از مردم و مشخصا از فعالین شوراهای صنفی دانشجویی که جریان‌ساز این شعار دانستند، گرفته‌اند. و درست از همان تاریخ تاکنون نه امنیتی‌چی‌ها توانسته‌اند این شعار را از بین ببرند و نه سوپاپ‌اطمینان‌های تئوریسین اصلاحات توانسته اند آن را در خود هضم کنند و برای دیگران توجیه سازند.

 

 

 

این شعار درست در تاریخ حماسه‌سرایی‌های قلابی‌ با ۹‌دی زاده شد. نهم و دهم دی ۹۶ اما سالی بود که هیچ جیره‌خوار و پاچه‌خواری جرات سخن گفتن از حماسه حکومتی را نداشت.

حماسه نه با ساندیس و پاکت‌های جایزه که توسط مردمِ در خیابان زیر فوجِ اشک‌آور و گلوله در جریان بود، با این فریاد:

“اصلاح‌طلب. اصولگرا. دیگه تمامه ماجرا”

@sarkhatism

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)