سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مراتب تسلیت و همبستگی صمیمانه خود نسبت به جان باختن حداقل ۱۲ کارگر و مجروح شدن حدود ۱۵ نفر دیگر در تصادف روز شنبه ۴ دی ماه، در جاده اهواز- خرمشهر را به خانواده و همکاران این عزیزان و طبقه کارگر “دارخوین”، خوزستان و ایران و به خصوص کارگران و مردم زحتمکش و تحت ستم عرب ابراز می‌کند و خود را در این غم و اندوه شریک می‌داند.

در واقع به بکاربردن واژه “تصادف” واقعیت این تراژدی را نشان نمی‌دهد. این یک حادثه دهشتناکی است که مسببین و بانیان آن سیستم سرمایه‌داری موجود و به اصطلاح مسئولین و کارفرمایانی هستند که جان انسانها و به خصوص طبقه کارگر برایشان هیچ ارزشی ندارد. جاده‌های خطرناک و با حداقل استانداردهای ایمنی، خودروهای حامل کارگران که از تجهیزات لازم ایمنی برخوردار نیستند، جاده‌هایی که بی‌وقفه قربانی می‌گیرند، مردم محروم مناطقی که نه حکومت و نه کارفرمایان برای حق و حقوق‌شان کوچکترین ارزشی قایل هستند، تبعیض‌های سیستماتیک علیه مردم و اقوام تحت ستم بخصوص در مناطق پیرامونی کشور که منجر به شکاف‌های عظیم طبقاتی و اجتماعی و محرومیت‌های گسترده و همه جانبه در کشور شده است.

دولت و کارفرمایان موظف هستند که به خانواده‌های کلیه قربانیان این حادثه غرامت کامل بپردازند و مسئولین مربوطه باید بابت غفلت و بی‌توجهی شدید و سیستماتیک نسبت به کیفیت جاده‌ها، استانداردهای ایمنی و امنیت جانی کارگران پاسخگو گردند و تحت پیگرد قرار بگیرند.

ما کارگران چاره‌ای جز اتحاد، همبستگی، تشکل و مبارزه متحدانه علیه این استثمار، بی‌عدالتی و تبعیض نداریم. یک شعار مهم جنبش کارگری بین‌المللی را یادآور می‌شویم و تکرار می‌کنیم: ضربه به یکی، ضربه به همه است.

لینک کانال
t.me/vahedsyndica (https://t.me/vahedsyndica)

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)