ششم دی‌ماه، سالروز شکل‌گیری جنبش “دختران خیابان انقلاب” است.

صبح ۶ دی‌ماه ۱۳۹۶، “ویدا موحد” با شالی بسته شده بر یک چوب، مقابل قنادی فرانسه (حدفاصل خیابان وصال و خیابان انقلاب تهران) ایستاد.

در روزهای پس از آن، زنان دیگری در شهرهای مختلف به تاسی از این حرکت، اعتراضات مشابهی را شکل دادند.

پیوند این روز با دیگر روزهای اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶، فصل جدیدی از حضور قدرتمندتر زنان در قبال حجاب اجباری، اعتراضات معیشتی، تشکل‌های صنفی و جنبش‌های اعتراضی و سیاسی در تمامی شهرها و روستاها را رقم زد.

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)