گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از کسری بودجه ۱۴۱۰

با وجود اینکه شاید برای اظهار نظر در مورد کسری بودجه سال ۱۴۰۱ کمی زود باشد اما تا بدین جای کار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که بودجه ۱۴۰۱ از هم‌ اکنون با کسری بودجه ۱۵۶ هزار میلیارد تومانی روبروست.

هنوز ۳ ماه به پایان سال مالی جاری مانده است اما پیش از این و در نمونه‌ای نادر ابراهیم رئیسی در زمانبندی مشخص شده لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس حکومت ولایت فقیه ارائه کرد.

لایحه بودجه ۱۴۰۱ حاکی از آن است که بودجه عمومی کشور برای سال آینده برابر با ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) است.

بودجه شرکت‌های دولتی نیز بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ برابر با ۲۲۰۰ همت است.

همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابع عمومی کشور بالغ بر ۱۳۷۰ همت و درآمد اختصاصی وزارت‌خانه‌ها ۱۳۳ همت لحاظ شده است.

اما به فاصله یک هفته از ارائه لایحه بودجه توسط ابراهیم رئیسی به مجلس حکومت، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که میزان کسری بودجه ۱۴۰۱ برابر با ۱۵۶ همت خواهد بود.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رقمی بالغ بر  حدود ۲۰۰ همت صرف بازپرداخت اصل سود و اوراق قرضه شده و ۲۰۰ همت برای تامین هزینه صندوق بازنشستگی اختصاص یافته است.

در بودجه ۱۴۰۱ همچنین درآمدهای مالیاتی دولت رئیسی با افزایش ۶۱ درصدی به حدود ۵۲۷ همت بالغ شده است.

رقم مالیاتی در نظر گرفته شده در بودجه بیش برآورد شده است بدان مفهوم که بدون تعریف پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر درآمد این میزان درآمد مالیاتی برای دولت در نظر گرفته شده است.

بر اساس این پایه مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت ایران میزان کسری بودجه سال آینده را ۱۵۶ همت ارزیابی کرده است.

بودجه سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با بودجه ۱۴۰۱

شایان ذکر است بودجه سال جاری به دلیل اختلاف بین مجلس و دولت روحانی در دو سقف شش ماهه بسته شد.

بدین معنا که برای شش ماهه نخست سال جاری با احتساب فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز ۹۳۰ همت و برای شش ماهه دوم با احتساب مازاد فروش نفت افزون بر ۱.۵ میلیون بشکه ۱۲۸۷ همت بسته شد.

در حال حاظر صاحب‌نظران اقتصادی در درون حکومت ایران و خارج از دایره حکومت ارزیابی می‌کنند که میزان درآمد نفتی دولت از سقف اول بودجه سال ۱۴۰۰ نه تنها بیشتر نخواهد بود بلکه میزان آن کمتر نیز خواهد بود.

بنا بر این داده‌‌ها میزان هزینه‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ بیش از چهل و شش درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است.

هزینه‌های بودجه سال ۱۴۰۱ نیز بیش از ۱۳۷۲ همت برآورد شده است و آمارهای لایحه بودجه نشان می‌دهد که ۷۰۰ همت از هزینه‌های بودجه سال ۱۴۰۰ صرف حقوق کارمندان دولت می‌شود.

به بیان دیگر دولت روحانی رئیسی ماهانه ۵۰ همت در سال جاری صرف پرداخت حقوق کارکنان کرده است که کل آن در سال بالغ بر ۶۰۰ تا ۶۵۰ همت می‌شود.

یعنی ۶۷ درصد از هزینه‌های بودجه سال ۱۴۰۰ برای پرداخت حقوق کارکنان دولت بوده است. این رقم با افزایش مابین ۱۰ تا ۱۵ درصدی حدود ۷۰۰ همت برای سال ۱۴۰۱ خواهد شد.

علاوه بر این ۲۰۹ همت از هزینه‌های سال ۱۴۰۱ صرف صندوق بازنشستگی و ۲۰۰ همت صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق قرضه خواهد شد که مجموع این دو رقم بعلاوه ۷۰۰ همت حقوق کارمندان دولت بالغ بر ۱۱۰۰ همت می‌شود.

افزون بر این از هزینه‌های بودجه سال آینده حدود ۸۵ همت برای تامین الزامات تحقق رشد شاخص‌های اقتصادی اختصاص پیدا کرده است.

میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱

میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ حدود ۵۳۲ همت قید شده که در مقایسه با سال جاری ۶۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اختلاف بین صاحب‌نظران اقتصادی و دولت رئیسی در این نقطه است. صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که ۵۳۲ همت درآمد مالیاتی برای سال ۱۴۰۱ بیش برآورد شده است.

چون برای سال ۱۴۰۱ هیچ پایه مالیاتی جدید تعریف نشده و با وضعیت فعلی در سال جاری نمی‌توان مالیات را به میزان ۶۱ درصد افزایش داد.

بنابراین کسری بودجه ۱۵۶ همتی بودجه سال ۱۴۰۱ از هم اکنون مسجل است تا سال مالی جدید فرا برسد و میزان سایر درآمدهای دولت نیز مشخص شود که آیا تمامی آنها قابل حصول است یا نه؟ [بودجه خیالی رئیسی برای ۱۴۰۱]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)