اعلامیه “شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست”

 

روز یکشنه ٢٨ آذر ١۴٠٠ جلادان رژیم، چهار زندانی سیاسی (حیدر قربانی، عبدالخالق سالارزهی، نعیم شه بخش و هادی شهریاری) را که سالها در بند بودند به دار آویختند تا درماندگی خود را با سیاست ایجاد رعب و وحشت جبران کنند.

سیاستی که بعد از روی کار آمدن رئیسی جلاد با ده ها اعدام در کارنامه وجهه اصلی و تنها راه بقای حاکمیت ننگین شان است. به این ترتیب یکشنبه سیاه و خونینی را بر کارنامه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی افزوده شد.

حیدر قربانی، زندانی سیاسی اهل شهرستان کامیاران، بامداد یکشنبه به اتهام «بغی» در زندان سنندج اعدام شد. پس از نزدیک به ۵ سال زندان و شکنجه و اعتراف گیریهای اجباری، بی آنکه فرصت آخرین وداع را با خانواده اش داشته باشد، شبانه بدار آویخته و مخفیانه دفن شد. آدمکشان اسلامی خانواده قربانی را به دروغ برای دیدار فراخواندند ، ولی به آنها خبر اعدام در صبحگاه و محل دفن جسدش را در بهشت محمدی سنندج نشان دادند.

اعدام حیدر قربانی در شرایطی صورت گرفته است که او پس از یکسال بازداشت و شکنجه در سلول های انفرادی، مجبور به تسلیم و اجرای سناریوی دستگاه امنیتی شده بود. این اعترافات در اسفند ماه ۹۵ از شبکه پرس تی وی انتشار یافت. کوتاه زمانی پس از آن، حیدر و همراه بازداشتی او، همه ی اعترافات را اجباری و تحت شکنجه وکذب محض میخوانند. تلاشها برای لغو حکم اعدام حیدر گسترش مییابد. نامه ها وطومارها به مقامات حکومتی نوشته میشود، قول وقرارهایی مبنی بر دادرسی مجدد داده میشود، اما قاتلان که برای طنابهایشان بدنبال گردن میگردند، شبانه حیدر را به دار آویختند.

در مقابل این سبعیت وجنایت، علیرغم فشارها وتهدیدهای دستگاههای امنیتی رژیم ، مردم شهر کامیاران در مقابل خانه ی حیدر قربانی تجمع کرده همبستگی خودرا با خانواده قربانی و نفرت از وحشیگری رژیم را نشان دادند.

همبستگی ای که یاد آور اعتصاب عمومی مردم در کردستان بعد از اعدام شوانه سید قادری، فرزاد کمانگرو همراهانش در کردستان بود. همچنین همبستگی ای که نشانه شکست رژیم اسلامی در ترساندن و به عقب راندن جنبش اجتماعی ومطالباتی مردمان ایران در سراسر کشور است. جنبشی که اینک با اعتصاب بزرگ معلمان در بیش از ۱۲۰ شهر کشور در هفته گذشته و با تظاهرات باشکوه فرهنگیان شیراز وشعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد، معلم زندانی آزاد باید گردد” گامی بزرگ برای پیوند جنبش های مطالباتی و سیاسی برداشته است.

جنبشی که پس از سرکوب تحصن دوهفته ای کشاورزان ومردمان تشنه اصفهان، بر بستر اعتصابات بزرگ هزاران کارگر پیمانی نفت و اعتصابات ،اعتراضات ، تظاهرات و اکسیونهای مستمر کارگران هفت تپه، فولاد، معادن و اعتراضات مستمر بازنشستگان و مالباختگان و کشاورزان و .. برخاسته است و میرود که در کنار جنبش های دادخواهی خانواده های خاوران، جنبش آبان و قربانیان جنایت های چهل و اندى ساله ی حکومت اسلامیِ، طوفان گسترده و عظیمى را سامان دهد که تمام بنیانهای رژیم سرمایه داری اسلامی را نابود کند.

در همین حال در چند روز گذشته، شاهد دستگیری رسول بداغی و لیلا حسین زاده بوده ایم. از شرایط این دو فعال معلمان و دانشجویان خبری در دسترس نیست. بنا به گزارشات ، هر دوى این بازداشت شده گان ، بشدت مورد ضرب وشتم و شکنجه قرار گرفته و احتمالا در بند ۲۰۹ زندان اوین در همسایگی هیراد پیربداقی و نرگس محمدی زندانی و تحت بازجویی و شکنجه اند.

و نیز چهل و هفت تن از زندانیان بند سیاسی زندان ارومیه هشتمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشتند. این زندانیان که روز یکشنبه ۲۱ آذرماه در اعتراض به دستور رئیس زندان مبنی بر انتقال ساکنین این بند به بند جدید بدون امکانات و فضای کافی اعتصاب غذا کرده‌ بودند با انتشار یادداشتی مشترک اعلام کرده‌اند که تا زمان اعلام رسمی مسئولان زندان مبنی بر لغو انتقال به بند جدید به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

“شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست”، اعدام جنایت کارانه حیدر قربانی و سایر زندانیان سیاسی را بشدت محکوم میکند و از همه مردم ایران، از همه نیروهای انساندوست و آزادیخواه درخواست می کند که علیه این رژیم جنایتکار و ماشین کشتار و جنایت دولت اسلامی به اعتراض برخیزند.

نباید گذاشت صدای آزادیخواهی، حق طلبی ، مطالبه خواهی، عدالت و انسانیت خفه شود،
نباید گذاشت که جنایتکاران بهترین فرزندان این کشور را به جرم مقابله با جنایت و غارت وتبعیض و ستم به زندان وشکنجه و دار بسپارند،
نباید صدای زندانیان محبوس در ارومیه، صدای سپیده ولیلا ورسول و هیراد و اسماعیل و سایر زندانیان خاموش شود،
باید صدای رسای این زندانیان ،‌ صدای رسای آزادی ،برابری، انسانیت و رهایى از حکومت دارو داغ وشکنجه باشیم.

ما همه ی انسانهای مسئول ، آگاه ، مبارز و آزادیخواه را به اقدامات گسترده در هر جای جهان و به هر گونه که میسر و موثر است برای اعتراض به سرکوب و زندان و اعدام فرامیخوانیم.

زندانی سیاسی ، آزاد باید گردد!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

دوشنبه ٢٩ آدر ماه ۱۴۰۰ – ٢٠ دسامبر ۲۰۲۱

 

اتحاد فدائیان کمونیست
حزب کمونیست ایران
حزب کمونیست کارگری- حکمتیست
سازمان راه کارگر
سازمان فدائیان (اقلیت)
هسته اقلیت.

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)