چون :

– زیستن ناب را تجربه می کنم, در آغوش فداکاری ، استقامت، شجاعت و خود آئینی، خویشتن را باز می یابم.

– می توانم قدرت سرمایه زده و شب پرست یک درصدی ها را به چالش کشم.

– سیستم نوچه پروری با سکوت من بازتولید می شود.

– می‌بینم حاکمیت نوچه های عربده کش خود چون کیهان و جوان و مشرق نیوز را علیه حقیقت و حق طلبی به میدانی نابرابر فرا خوانده که یک طرف آن معلمان (عقلانیت) قرار دارند و طرف دیگر، قدرت با همه‌ی ساز و کارش( خشونت).

– حاکمیت به گفت و گو ، عقلانیت ، نقد و پرسشگری هیچ اعتقادی ندارد.

– قدرت، خود را پاسخگوی هیچ چیز و هیچ کس نمی داند, تشکل و باهم بودن را دشمن ذاتی خود می داند. حقیقت را ملک طلق خود می داند و دیگران را بی بهره از ذره ای حقیقت.

– اسماعیل هایم را می خواهم ( عبدی و گرامی)

– ملاقات زندانیان را می خواهم.

– رسول را که ناجوانمردانه به بندش گرفتار کردید ، می خواهم .

– می خواهم مرهمی بر زخم کودکان کار باشم که سیستم پولی کردن آموزش آنان را به جای کلاس بر زباله دانها نشانده.

 

آی خیابان ،محمل حق طلبی و هویت بخشی تورا می جویم.

 

وعده ی ما پنج شنبه ۲ دیماه ۱۴۰۰
همزمان با فراخوان شورای هماهنگی تشکل صنفی فرهنگیان ایران

🔹🔹🔹

لطفا عضو کانال شورا شوید و کانال را به دانش‌آموزان، اولیا و همکاران معرفی نمایید 👇👇👇

https://t.me/kashowra

*************************

در همین رابطه:

جنبش‌ها می‌پرسند: چگونه می توان “فضا” را تصاحب کرد؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)