شبکه من و تو در فیلم رضا شاه، عنوان نمود که دلیل مخالفت مصدق با پادشاهی رضا شاه، این بوده است که اگر سردارسپه شاه شود، دیگر نمیتوانیم از خدماتش بهره مند شویم.ادامه نطق مصدق در مجلس که توسط من و تو سانسور شد
خوب اگر ماقائل شویم که آقای رئیس الوزرا پادشاه بشوند آنوقت در کارهای مملکت هم دخالت کنند و همین اثاری که امروز از ایشان ترشح میکند در زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد شاه هستند رئیس الوزراءهستند. فرمانده کل قوا هستند بنده اگر سرم را ببرند تکه تکهام بکنند و و آقای سید یعقوب هزار فخش بمن بدهد زیر پار این حفها نمی روم

بعد از بیست سال خونریزی . آقای آقا سید یعقوب شما شما مشروطه خواه بودید آزادی خواه بودید ابتداه خودم شما را در این مملکت شما را دیدم که پای منبر میرفتید و مردم را دعوت بازادی میگردید حالا عقیده شما این است که یک کسی در مملکت باشد که هم شاه باشد هم رئیس الوزراء باشد هم حاکم ؟ اگر اینطور باشد که ارتجاع صرف است استبداد صرف است
پس چرا خون شهداء راه آزادی را بیخود ریختند ؟؟
چرا مردم را بگشتن دادید؟
میخواستید از روز اول بیائید بگوئید که ما دروغ گفتیم و مشروطه نمیخواستیم یک ملتی است جاهل و باید با چماق آدم شود .
اگر مقصود این بوده بنده هم نوکر شما و مطیع شما هستم ولی چرا بیست سال زحمت کشیدیم و اگر مقصود این بود که ما خودمان را در عرض ملل دنیا و دول متمدنه آورده و بگوئیم از آن استبداد و ارتجاع گذشتیم
ما قانون اساسی داریم . ما مشروطه داریم ما شاه داریم ما رئیس الوزراء داریم . ما شاه غیر مسئول داریم که بموجب اصل ۴۵ قانون اساسی از تمام مسئولیت مبر است و فقط وظیفه اش این است که هر وقت مجلس رای عدم اعتماد خودش را به موجب اصل ۶۷ قانون اساسی بیک رئیس دولت یا وزیری اظهار کرد آنوزیر میرود توی خانه اش مینشیند آنوقت مجددا اکثریت مجلس یک دولتی را سر کار می آورد.
خوب اگر شما میخواهید که رئیس الوزراء شاه بشود با مسئولیت این ارتجاع است و در دنیا هیچ سابقه ندارد که در مملکت مشروطه پادشاه مسئول باشد و اگر شاه بشوند بدون مسئولیت این خیانت به مملکت است برای اینکه یک شخص محترم و یک وجود مؤثری که امروز این امنیت و اسایش را برای ما درست کرده و این صورت را امروز به مملکت داده است برود بی اثر شود هیچ معلوم نیست کی بجای او میآید.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com