برخورد با زنان بی‌حجاب از روزهای قبل از انقلاب و در همان تظاهرات ضد رژیم پهلوی شروع شده بود و خشونت‌بارترین نمود آن اسیدپاشی به زنان بی‌حجاب بود. این مساله را می‌توان از اولین نشانه‌های رشد بنیادگرایی در ایران، در راستای ایجاد کمربند سبز دانست.

حکومت تازه تاسیس، اعتراضات زنان را به درستی تحلیل کرده بود. آنها قدرت اعتراضات زنان را دریافته بودند و پیش‌بینی می‌کردند که اگر این تظاهرات گسترده، مهار نشود، چه نیروی اجتماعی را به دنبال خود خواهد کشاند…

 

 

منبع: آموزگار کارگر

متن پی‌دی‌اف جهت مطالعه در دسترس است.

file:///C:/Users/Owner/Downloads/Telegram%20Desktop/4_6026171843109454961.pdf

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)