و لباس‌ها و عینکش به او تحویل داده‌ نشده‌ است.

آقای بداقی در تماس کوتاهی اعلام کرده است که در محل نامعلومی نگهداری می‌شود.

 

 توئیت دیوید ادواردز دبیر کل سازمان جهانی معلمان در محکومیت بازداشت رسول بداقی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)